homeaboutusgallerycallanponkurexpovysidlostanovyinvestcertifrulesanglnem
Dnes má meniny

Ambróz

7. December 2021 

 


HOME

 

Sociálna oblasť a zamestnanosť

 - podpora aktivít na podporu rodovej rovnosti, rovnakých príležitostí uplatnenia sa na trhu práce a v spoločnosti, odstraňovanie diskriminácie všetkého druhu, vrátane odstraňovania diskriminácie menšín a etnických skupín

- podpora zamestnanosti v regióne pre obyvateľov a handicapovaných obyvateľov

- spolupodieľať sa na pomoci a realizácii  projektov a programov organizácií pôsobiacich v oblasti sociálnych služieb a služieb zamestnanosti

- zabezpečovanie komplexného odborného poradenstva  a odbornej psychologickej pomoci pre sociálne vylúčené skupiny obyvateľov, handicapovaných obyvateľov a ostatné skupiny obyvateľov a podieľať sa na odstraňovaní príčin ich vylúčenia organizovaním rôznych podujatí, zbierok, prednášok, seminárov a vzdelávacích aktivít

 

 
 

Výchova a vzdelávanie

- zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov formou vzdelávacích a jazykových aktivít, odborných stáží a pobytov

- spolupodieľať sa na projektoch a programoch v oblasti výchovy, vzdelávania, záujmových a kultúrnych činností mládeže a dospelých a handicapovaných obyvateľov

- nákup odbornej literatúry

- aktívne prispievať k rozvoju ďalšieho a celoživotného vzdelávania, ako aj odporovať zdokonaľovanie sa v odbornom vzdelávaní obyvateľov

- zabezpečovanie vzdelávacích aktivít a realizácia výcvikov na rozvoj osobnostného potenciálu, vrátane manažérskych a komunikačných zručností a ostatných kľúčových kompetencií pre všetky skupiny obyvateľov

- zabezpečovanie a podpora projektov a služieb v oblasti plánovaného rodičovstva a zdravej sexuálnej výchovy pre mládež a dospelých

 

Výskum a informačno -  technologické služby

 

Regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničná spolupráca

- podpora projektov a programov  na podporu cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, ako aj aktivity v oblasti životného prostredia

- spoločne s ostatnými organizáciami v regióne sa podieľať na riešení otázok miestneho záujmu a regionálnej spolupráce

 

Záujmová a kultúrna oblasť

- podpora aktivít v kultúrnej a spoločenskej oblasti, prezentovanie zvykov národa, organizovanie výstav, expozícií o živote v dávnych časoch predkov

- podpora programov a projektov na prezentáciu historických exponátov z rôznych oblastí života obyvateľov rôznych národov – sedliacke dvory, škola starých rodičov, život na dedine v rôznych obdobiach života,.....

 

Aktuálne expozície:
- Škola starých rodičov a Chyža starej mamy (do apríla 2009 - Bratislava,od mája 2009 - Modra)
- História pionierskej organizácie (expozícia - Modra)
Kontakt.: p. Galádová, č.tel. 421907 120 569

 

Kariéra a zamestnanie

 Hľadáme lektora /ku/ angličtiny , na výuku Callanovou metódou

Vyžadujeme - výbornú znalosť anglického jazyka,flefibilitu, verbálnu a neverbálnu komunikáciu na vysokej úrovni, zodpovednosť a serióznosť

Prihláste sa na zverejnených tel. číslach alebo educomp@educomp.sk

 

 

 
© EDUcomp. 2009 | source&designed
Stránka bola vygenerovaná 0.0037 sec.
 

Záujmové činnosti:* Sociálna oblasť a zamestnanosť * Výchova a vzdelávanie * Výskum a informačo - technologické služby * Regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničná spolupráca * Záujmová a kultúrna oblasť * Kariéra a zamestnanie

TOPlist