homeaboutusgallerycallanponkurexpovysidlostanovyinvestcertifrulesanglnem
certifinvestrules
Dnes má meniny

Ambróz

7. December 2021 

 


HOME

 
1. Čo je Callanova metóda výuky angličtiny?

 • je priama metóda vyučovania angličtiny, to znamená, že sa poslucháč učí cudzí jazyk tak, ako by sa učil materinský jazyk, teda najskôr počúva, potom rozpráva, učí sa čítať a nakoniec písať (ucho, ústa, oko, ruka)
 • poslucháč počúva angličtinu celých 50 minút vyučovacej hodiny systémom otázok a odpovedí
 • lektor odpovedá spolu s poslucháčom, aby počul správnu výslovnosť a tvary viet
 

2. V čom sú výhody tejto metódy?
 • Callanova metóda je veľmi komunikatívna, učí poslucháča rozmýšľať v cudzom jazyku a neprekladať si vety do svojho jazyka, preto prebieha v tempe 4 x rýchlejšom ako je bežná rýchlosť rozprávania
 • rýchle rozprávanie lektora učí poslucháča reagovať na angličtinu anglicky
 • používajú sa skrátené tvary - tak ako v skutočnej hovorenej angličtine
 • poslucháči si týmto spôsobom osvoja angličtinu ľahšie ako tí, ktorí sa učia tradičnou metódou - nakoľko akoby ich angličtina bola v ich uchu spevnená
 • na hodine okamžite opravujú chyby pomocou napodobenia chýb - poslucháč má často pocit, že vyslovuje správne, ale niektoré chyby v skutočnosti nepočuje
 • Callanova metóda je založená na opakovaní - každé nové slovo je opakované v každej lekcii, opakuje sa celá úroveň, učivo sa utvrdzuje diktátom a čítaním - opakovaním si lepšie zapamätáva novú slovnú zásobu aj vetné štruktúry
 • poslucháč cvičí zápory - odpovede na otázky lektora sú stavané najskôr záporne až potom kladne, sú dlhšie ako bežné vety aby obsiahli širšiu slovnú zásobu (napr. slová s opačným významom)
 • poslucháč neopakuje automaticky po lektorovi, ale lektor ho podporuje, aby sám rozmýšľal a sám tvoril odpoveď
 • v učive nie sú frázy ako je to v slovníkoch, ale sa učia celé štruktúry viet, to znamená že poslucháč je schopný zostaviť vlastné vety podľa viet, ktoré sa naučil
 • nezanedbáva sa ani čítanie a písanie, ale používa sa ten najprirodzenejší spôsob naučenia sa čítať a písať, pretože lektor číta zároveň s poslucháčom a opravuje ho, písanie sa cvičí v diktátoch, ktoré si poslucháč opravuje sám a automaticky sa učí zo svojich chýb
 • gramatika sa tiež učí vo forme otázok a odpovedí, to znamená, že všetko je ihneď precvičené v reálnych vetách a nie je dôležité či poslucháč rozumie gramatickým výrazom, ale sa naučí gramatiku automaticky používať
 • v Callanovej metóde neexistujú klasické domáce úlohy - napr. napíšte slohovú prácu, vypracujte cvičenia ...
 • poslucháč si vypočuje CD 5 - 10 minút denne, pozrie si nové slovíčka - ale nemusí venovať príprave viac ako 15 minút


 
3. Pre koho je určená?
 • je určená pre večných začiatočníkov, teda poslucháčov, ktorí sa nevedia pohnúť z miesta
 • pre poslucháčov, ktorí sa angličtinu učili, ale keď ich niekto osloví, nevedia, čo povedať
 • pre poslucháčov, ktorí si potrebujú precvičiť komunikáciu v angličtine
 • pre poslucháčov, ktorí sú úplní začiatočníci, ktorí sa potrebujú naučiť angličtinu, lebo idú do zahraničia, alebo majú v rodine anglicky hovoriacich príbuzných, alebo v práci je podmienkou - komunikácia v angličtine za určený čas a pod.
 • v Callanovej škole v Londýne túto metódu využívajú hlavne ľudia, ktorí sa chcú v krátkej dobe naučiť komunikovať, ale nikdy predtým sa a angličtinou nestretli
 
 
4. Kde sa vyučuje?
 • ponúkame Vám možnosť učiť sa angličtinu Callanovou metódou o Vašom regióne
 • ponúkame zdarma ukážkové hodiny v učebniach v dvoch mestách  - vždy streda a štvrtok od 16,50 hod. na Hornej 13, 1. posch., v Banskej Bystriciv Lučenci vždy pondelok a štvrtok od 16,50 hod. na Rázusa 12/A / červená budova /
 • zárukou kvality vyučovania sú vyškolení lektori, ktorí získali certifikát rovnakým spôsobom ako lektori, ktorí touto metódou vyučujú v Callanovej škole v Londýne - v jedinej škole na svete, ktorá môže niesť názov Callanova škola
 • vo svete nie je vyučovanie angličtiny prevádzané tradičným spôsobom ako ho zvyčajne poznáme na Slovensku, ale využívajú sa hlavne komunikačné, aktívne a dynamické metódy a takým je aj vyučovanie Callanovou metódou
 
 
 

 
© EDUcomp. 2009 | source&designed
Stránka bola vygenerovaná 0.0028 sec.
 
Výuka v Lučenci:

* Angličtina 4 x rýchlejšie * Plagát Lučenec
Ostatné

* Stage* Učebnice a CD nosiče * Čo je Callanova metóda * Prečo investovať do jazykov * Pravidlá výuky * Ponuka služieb * Cenník a výuka * Garancia kvality * Záväzná prihláška * Záväzná prihláška firmy
TOPlist