homeaboutusgallerycallanponkurexpovysidlostanovyinvestcertifrulesanglnem
certifinvestrules
Dnes má meniny

Ambróz

7. December 2021 

 


HOME

 

Učebnice a CD

povinnosťou poslucháča je pri výuke používať učebnice a CD , ktoré poskytuje vzdelávacia spoločnosť priamo od Callan method Organisation  z Londýna

celkovo je v Callanovej metóde 12 úrovní – stupňov – „stage“/ov/, ktoré sú rozdelené do siedmich kníh:

 1. kniha – Callan Book 1

Stage 1 – úroveň 1 -  základná slovná zásoba 250 slov, skladanie viet v jednoduchom prítomnom a priebehovom čase, časovanie slovesa „to be“, základné vetné konštrukcie a slovné spojenia

Stage 2 -  úroveň 2 – rozšírená slovná zásoba do 500 slov, základné používanie gramatických javov, slovné spojenia „any“ a „some“ a z toho vychádzajúce konštrukcie „anybody“  a „somebody“, tvorba základných otázok

 2. kniha – Callan Book 2

Stage 3 – úroveň 3 – aktívna slovná zásoba do 750 slov, minulý čas, používanie pravidelných a nepravidelných slovies, tvorba základných prídavných mien a ich stupňovanie

Stage 4 – úroveň 4 – aktívna slovná zásoba do 1000 slov, prierez časmi – minulý, prítomný, predprítomný a budúci, prvý a druhý podmieňovací spôsob, práca s modálnymi slovesami „can“ a „must“

3. kniha – Callan Book 3

Stage 5 – úroveň 5 – aktívna slovná zásoba do 1200 slov, formy minulého času, činný a trpný rod v angličtine, používanie a práca s výrazmi „since“ a „for“, používanie zvratných zámen

Stage 6 – úroveň 6 -  aktívna slovná zásoba do 1 500 slovíčok, používanie a aplikácia pomocného slovesa “do“, predprítomný priebehový, predminulý priebehový a predbudúci priebehový čas a jeho použitie.

 Po tejto úrovni je možné absolvovať skúšku Preliminary English Test / PET certifikát /.

 4. kniha – Callan Book 4

Stage 7 – úroveň 7 – aktívna slovná zásoba na úrovni 1 700 slov, slovesá be, have, do, can, may, must, will, shall, dare, need, ought, used to a ich použitie v praxi, „- ing“ forma a jej používanie, priraďovacie a podraďovacie súvetia

Stage 8 – úroveň 8 – aktívna slovná zásoba na úrovni 2 000 slov, plurál podstatných mien, tretia osoba jednotného čísla slovies a jej špecifiká, rody a ich používanie, aplikácia určitého a neurčitého člena

 5. kniha – Callan Book 5

Stage 9 – úroveň 9 -  aktívna slovná zásoba na úrovni 2 500 slov, stupňovanie prídavných mien, prísloviek a častíc, vyjadrenie budúcnosti, frazálne slovesá v angličtine

 Stage 10 – úroveň 10 -  aktívna slovná zásoba na úrovni 3 000 slov, vyjadrenie váh a mier v rôznych krajinách, ustálené slovné spojenia a ich použitie

 6. kniha – Callan Book 6

Stage 11 – úroveň 11 -  aktívna slovná zásoba na úrovni 4 300 slov, začiatok prípravy na záverečnú skúšku / FCE Certifikát /, písanie esejí, frazálne slovesá, samostatná tvorba viet

 7. kniha – Callan Book 7

Stage 12 – úroveň 12 – posledná úroveň zameraná na prípravu na záverečnú skúšku / FCE Certifikát /

- CD nosiče v anglickom jazyku je možné vypožičať alebo objednať priamo vo vzdelávacej spoločnosti

- ich počúvaním poslucháč zrýchľuje svoj progres o 25 %, denne sa odporúča počúvať min. 10 minút

- knihy obsahujú 5 000 slov a slovných spojení a gramatiku na úrovni pokročilých poslucháčov

knihy aj CD nosiče sa odlišujú od tradičných materiálov určených na výuku angličtiny – tak ako aj samotná Callanova metóda

  
© EDUcomp. 2009 | source&designed
Stránka bola vygenerovaná 0.0033 sec.
 
Výuka v Lučenci:

* Angličtina 4 x rýchlejšie * Plagát Lučenec
Ostatné

* Stage* Učebnice a CD nosiče * Čo je Callanova metóda * Prečo investovať do jazykov * Pravidlá výuky * Ponuka služieb * Cenník a výuka * Garancia kvality * Záväzná prihláška * Záväzná prihláška firmy
TOPlist